Title Image

FAQ

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Què és un sistema de seguretat?

Un sistema de seguretat és un grup d’elements instal·lats i intercomunicats entre si mateixos que preveuen, detecten o actuen enfront d’intrusions, intents de robatoris i altres esdeveniments, com per exemple incendis. Un sistema de seguretat engloba tant dispositius com mesures de seguretat amb la finalitat de protegir un immoble identificant i resolent les seves vulnerabilitats.

Aquests conjunts d’elements poden variar segons les dimensions de l’immoble a protegir, i tradicionalment s’anomenen “Sistemes d’alarmes o de robatori”.

Què és la central Receptora d’alarmes?

Una CRA (Central Receptora d’alarmes) és aquella que s’encarrega de rebre, verificar i atendre cada senyal d’alarma d’una empresa de seguretat mitjançant un equip de gestors i operadors especialment preparats.

El meu sistema de seguretat està homologat?

Tots els sistemes d’alarma que estiguin connectats a una central receptora amb data posterior al 18 de Febrer del 2011 han de complir la normativa segons INT/316/2011 del 1 de Febrer i tenir el certificat de grau expedit per un instal·lador homologat segons la seva activitat. Tots els sistemes instal·lats en data anterior tenen que anar adaptant-se a la nova normativa en un període màxim de deu anys des de la data d’entrada en vigor de la nova llei.

Què és la inhibició d’un sistema d’alarma i com s'hi fa front?

La inhibició és la creació d’interferències il·legals a través de dispositius dins dels canals de ràdio. S’utilitza per evitar la comunicació dels sistemes d’alarma sense fils. Els dispositius que generen aquests senyals s’anomenen generadors d’interferències o supressors, i es coneixen com a inhibidors.

Els sistemes de seguretat Ajax disposen de diverses vies de comunicació (GSM/3G, WIFI, ADSL) supervisats constantment i, en cas de detectar una possible inhibició del senyal durant un període de 30 segons, el sistema envia una notificació d’inhibició als usuaris i a la companyia de Seguretat.

Detector amb foto o sense?

Un foto-detector és un dispositiu amb la funció de detectar el moviment dins el seu camp de visió, i registrar l’alarma mitjançant una seqüència d’imatges enviades al panell d’alarma i transmeses a la central receptora d’alarmes per verificar l’alarma.

D’altra banda, els sensors sense foto detecten el moviment i transmeten a la central l’alarma del lloc o zona on estan situats. En aquests casos, una intrusió no es pot verificar per imatges. Els sistemes de seguretat que no tenen detectors amb foto segueixen el procediment de verificació d’alarmes seqüencial per verificar si la intrusió és real.

El cost d’aquests sensors és més elevat que els de foto. Normalment, en un sistema de seguretat, la combinació dels dos tipus és una molt bona solució, que aporta que el sistema sigui segur i que no encareixi el sistema global.

Com contractar una alarma?

El primer pas és posar-se en contacte amb una empresa de seguretat i concertar una visita. Cal que un tècnic realitzi una visita a la seva instal·lació realitzant un estudi de seguretat, i una valoració analitzant els riscos i vulnerabilitats. Després de l’acceptació, un tècnic homologat ha de realitzar la instal·lació segons estudi i valoració previs, realitzar les proves del sistema i verificar-les amb la central receptora d’alarmes. Una vegada acabada la instal·lació, el tècnic ha d’explicar com funciona el sistema de seguretat i col·locar els adhesius i cartells dissuasoris.

Quina documentació he de tenir una vegada m’han instal·lat una alarma?

Una vegada realitzada una instal·lació d’una alarma amb connexió a CRA (Central Receptora d’alarmes) l’empresa li ha d’entregar els contractes de connexió i manteniment amb el Registre de Policia, el llibre de revisions i manteniments, i el projecte de Seguretat on constin els elements de seguretat instal·lats i certificats d’homologació segons el grau de seguretat.

Encara tens dubtes?